Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Brander Oy

source url Tämä on Brander Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Brander Oy
Haikanvuori 5A
33960 Pirkkala

http://thesagechoice.com/?strapon=site-de-rencontre-chinoise-en-france&1da=ec brander@brander.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

enter Ida Mustonen
ida.mustonen@brander.fi

3. Rekisterin nimi

http://mustangcipowebaruhaz.hu/?sisd=le-opzioni-binarie&c73=0f Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

rencontre ado 92 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde, työsuhde)

http://aquanetta.pl/?kostromesp=opcje-binarne-bonus-bez-depozytu-2017&d11=9c Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja markkinointi

http://edgeandodds.com/konoon/6091 Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

T3 - Total source S.r.l. Via Giuseppe Pianigiani 71 - 00149 Roma (RM) P. Iva : 12816071000 Categoria: Commercio  

5. Rekisterin tietosisältö

here Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

quiero conocer una mujer gordita Tilausten osalta henkilötietoja säilytetään puoli vuotta, jonka jälkeen tilaukseen käytetyt henkilötiedot poistuvat järjestelmistämme, sekä tilaukseen käytetyt lomakkeet hävitetään. Poislukien ne tilaukset, joissa annetaan lupa liittyä uutiskirjeen tilaajaksi. Uutiskirjeeseen eli markkinointiin luvan antaneiden tiedot säilytetään niin kauan, kunnes henkilö lopettaa uutiskirjeen tilaamisen.

http://vagnvagensbygg.se/firmenit/1841  

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Palaa Brander Oy:n etusivulle tästä!